cs:join-admin-contact

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:join-admin-contact [2018/08/30 13:58]
ec@cesnet.cz
cs:join-admin-contact [2018/08/30 13:59] (aktuální)
ec@cesnet.cz
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Jmenování administrativního kontaktu ====== ====== Jmenování administrativního kontaktu ======
  
-Pro jmenování administrativního kontaktu organizace v rámci federace je potřeba vyplnit **jmenovací formulář** {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.doc|doc}} nebo {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.pdf|pdf}},​ nechat ho orazítkovat a podepsat statutárním zástupcem organizace a zaslat ho na adresu:+Pro jmenování administrativního kontaktu organizace v rámci federace je potřeba vyplnit **jmenovací formulář** {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.doc|doc}} nebo {{:​cs:​eduid-jmenovaci-formular-pro-adm-kontakt-20160311.pdf|pdf}},​ nechat ho podepsat VŠEMI zástupci, ​orazítkovat a podepsat statutárním zástupcem organizace a zaslat ho na adresu:
  
  
Poslední úprava:: 2018/08/30 13:59