cs:join-admin-contact

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:join-admin-contact [2017/03/06 08:45]
Jan Tomášek
cs:join-admin-contact [2017/06/21 21:52]
Jan Oppolzer URL adresa na CESNET CA3 certifikát
Řádek 13: Řádek 13:
 </​code>​ </​code>​
  
-Osoby jmenované jako administrativní kontakt musí mít [[http://www.cesnet.cz/pki/​cs/​ch-personal.html|osobní certifikát vydaný CESNET CA3]], případně kvalifikovaným certifikátem s řádně vyplněnou příslušností k organizaci. Pokud jej nemají, nebudou moci v budoucnu podpisovat metadata IdP, SP, ani delegovat tato oprávnění na další osoby.+Osoby jmenované jako administrativní kontakt musí mít [[https://pki.cesnet.cz/​cs/​ch-personal.html|osobní certifikát vydaný CESNET CA3]], případně kvalifikovaným certifikátem s řádně vyplněnou příslušností k organizaci. Pokud jej nemají, nebudou moci v budoucnu podpisovat metadata IdP, SP, ani delegovat tato oprávnění na další osoby.
  
 Novým jmenování administrativních kontaktů zaniká platnost předešlého jmenování.  ​ Novým jmenování administrativních kontaktů zaniká platnost předešlého jmenování.  ​
Poslední úprava:: 2020/03/31 17:50