cs:idm_2016

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:idm_2016 [2016/10/17 15:41]
Jiří Bořík [Program]
cs:idm_2016 [2016/10/17 15:43]
Jiří Bořík
Řádek 15: Řádek 15:
 ^10:​05^{{:​cs:​idm_2016_mihalic_lilling.pdf|Správa identit v akademické sféře z pohledu společnosti Micro Focus (dříve Novell)}}^Maroš Mihalič, Zdislav Lilling -- Micro Focus^ ^10:​05^{{:​cs:​idm_2016_mihalic_lilling.pdf|Správa identit v akademické sféře z pohledu společnosti Micro Focus (dříve Novell)}}^Maroš Mihalič, Zdislav Lilling -- Micro Focus^
 |V úvodu prezentace budou informace o změnách na straně korporace, změna Novell na Micro Focus. Hlavní část bude věnována produktu Micro Focus Identity Manager, jeho principům, vhodnému licencování pro akademickou sféru, pohled do historie i do budoucnosti.||| |V úvodu prezentace budou informace o změnách na straně korporace, změna Novell na Micro Focus. Hlavní část bude věnována produktu Micro Focus Identity Manager, jeho principům, vhodnému licencování pro akademickou sféru, pohled do historie i do budoucnosti.|||
-^10:​45^{{:​cs:​idm_2016_dvorakova_jana.pdf|Nasazení Micro Focus IdM pro úplnou správu identit v univerzitním prostředí}}^Václav Šamša, Jana Dvořáková,​ Jiří Provazník -- Továrna na dokonalé programy, s.r.o.^ +^10:​45^{{:​cs:​idm_2016_provaznik.pdf|Nasazení Micro Focus IdM pro úplnou správu identit v univerzitním prostředí}}^Václav Šamša, Jana Dvořáková,​ Jiří Provazník -- Továrna na dokonalé programy, s.r.o.^ 
-|Identity Management od společnosti Micro Focus umožňuje řízenou správu identit bez ohledu na to, kolik máte autoritativních zdrojů a kolik informačních systémů. Řízením se rozumí i zásah uživatelů například ve smyslu schválení přiřazení role a tedy i přístupových práv novému zaměstnanci. Seznámíme vás s implementací,​ která řídí správu identit pro více než 40 systémů v univerzitním prostředí. Na příkladu uvidíte, jak lze tento systém výhodně nakoupit v rámci tzv. ALA programu od spol. Micro Focus.|||+|Identity Management od společnosti Micro Focus umožňuje řízenou správu identit bez ohledu na to, kolik máte autoritativních zdrojů a kolik informačních systémů. Řízením se rozumí i zásah uživatelů například ve smyslu schválení přiřazení role a tedy i přístupových práv novému zaměstnanci. Seznámíme vás s implementací,​ která řídí správu identit pro více než 40 systémů v univerzitním prostředí. Na příkladu uvidíte, jak lze tento systém výhodně nakoupit ​{{:​cs:​idm_2016_dvorakova_jana.pdf|v rámci tzv. ALA programu od spol. Micro Focus}}.|||
 ^11:​05^{{:​cs:​idm_2016_samsa.pdf|KeyShield jako browser independent SSO/SLO pro univerzitní prostředí}}^Václav Šamša -- Továrna na dokonalé programy, s.r.o.^ ^11:​05^{{:​cs:​idm_2016_samsa.pdf|KeyShield jako browser independent SSO/SLO pro univerzitní prostředí}}^Václav Šamša -- Továrna na dokonalé programy, s.r.o.^
 |Přednáška se bude věnovat možnostem SSO a SLO IdP implementace v prostředí,​ kde je možné sdílet identitu uživatele na základě jednoznačných identifikátorů spravovaných IdM. Součástí bude předvedení autentizace k síťovým prvkům, která umožňuje např. dynamicky řídit přístup studentů na Internet v okamžiku, kdy skládají zkoušku v on-line testovacím systému.||| |Přednáška se bude věnovat možnostem SSO a SLO IdP implementace v prostředí,​ kde je možné sdílet identitu uživatele na základě jednoznačných identifikátorů spravovaných IdM. Součástí bude předvedení autentizace k síťovým prvkům, která umožňuje např. dynamicky řídit přístup studentů na Internet v okamžiku, kdy skládají zkoušku v on-line testovacím systému.|||
Poslední úprava:: 2017/02/10 07:02