cs:idm_2015

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:idm_2015 [2015/11/30 11:40]
Jiří Bořík [Program]
cs:idm_2015 [2017/02/10 07:02]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Univerzitní identity 2015 ====== 
  
-[[https://​www.cesnet.cz|CESNET,​ z. s. p. o.]], správce české akademické federace identit [[https://​www.eduid.cz|eduID.cz]],​ pořádá seminář na téma **Správa identit v univerzitním prostředí**. ​ 
-Seminář je určen především administrátorům systémů pro správu identit v rozsáhlých univerzitních sítích, které řeší své specifické problémy odlišně od běžného komerčního nasazení Identity Management systémů. Chceme vytvořit prostor pro sdílení zkušeností s nasazováním a provozem takových systémů. 
-===== Místo a termín konání ===== 
- 
-Čtvrtek 26.11.2015 od 10:00 v zasedací místnosti [[http://​www.cesnet.cz/​kontakty/​jak-nas-najdete/​|CESNET,​ Zikova 4, Praha]]. Předpokládaný konec v odpoledních hodinách. Občerstvení v průběhu akce bude zajištěno. 
- 
-{{:​cs:​sprava_identit.ics|Zapsat do kalendáře (ICS formát)}} 
-===== Prezentace ===== 
- 
-Seminář je příležitostí seznámit kolegy se stavem správy identit na vaší univerzitě. Máte-li chuť vystoupit, rádi zařadíme vaši prezentaci do programu. Předpokládaný časový slot je 15-30 minut. Vítány jsou především tyto informace: 
- 
-  * aktuální stav a plány do budoucna, 
-  * implementační zkušenosti:​ best practices, "​špeky"​ a slepé uličky, 
-  * zkušenosti s konkrétními produkty a dodavateli. 
- 
-===== Program ===== 
- 
-|Pavel Poláček|UJEP|{{:​cs:​2015_idm_ujep.pdf|UJEP - včera, dnes a zítra}}| 
-|Michal Voců|UK|{{:​cs:​sprava_uzivatelu_uk.pdf|Správa osob na UK}}| 
-|Jan Marek|JČU|{{:​cs:​idm-ju.pdf|IdM na Jihočeské univerzitě}}| 
-|Jan Burian|VŠUP|{{:​cs:​umprum-identity-2015.pdf|UMPRUM Identity 2015}}| 
-|Slávek Licehammer|MU|{{:​cs:​centralizovana_sprava_identit_a_pristupu_na_sluzby_na_mu.pdf|Centralizovaná správa identit a přístupů na služby na MU}}| 
-|Pavel Jindra|ZČU|{{:​cs:​2015_IdM v prostředí ZČU v Plzni.pdf|Sun IdM v prostředí ZČU v Plzni}}| 
-|Petr Zácha|ČVUT|{{:​cs:​idm_pro_cesnet-zape.pptx|Řízení práv uživatelů v IS ČVUT}}| 
-|Slávek Licehammer|CESNET|{{:​cs:​cesnet_a_perun.pdf|CESNET a Perun}}| 
-|Jan Oppolzer|CESNET|{{:​cs:​2015_-_eduid.cz_v_roce_2016.pdf|eduID.cz v roce 2016}}| 
-|Jiří Pavlík|CESNET|{{:​cs:​jp4univerzitniidentity2015.pdf|Nastavení federativní autentizace u elektronických informačních zdrojů}}| 
-|Jan Chvojka|CESNET|{{:​cs:​2015_idm_pki_novinky.pdf|Novinky v PKI službách CESNET}}| 
- 
-Během semináře budou také k dispozici pracovníci oddělení síťové identity CESNET pro individuální konzultace. 
-===== Registrace a kontakt ===== 
-Chcete-li se semináře zúčastnit,​ zaregistrujte se prosím v [[https://​www.cesnet.cz/​sdruzeni/​akce/​registrace/​|tomto formuláři]]. Chcete-li vystoupit s prezentací,​ napište nám. 
- 
-**Kontakt pro další informace:​** Jiří Bořík, [[mailto:​borik@cesnet.cz|borik@cesnet.cz]],​ tel: 950072832. 
- 
-===== Videokonference ===== 
-Pro účastníky,​ kteří se nemohou zúčastnit osobně, jsme připravili možnost videokonferenčního přenosu. V takovém případě se normálně zaregistrujte,​ jen nám navíc pošlete e-mailem informaci, že se připojíte videokonferenčně. 
- 
-Možnosti připojení:​ 
-           H.323 číslo: 950087201 
-              H.323 IP: 195.113.222.60 201# 
-               SIP URI: sip:​950087201@cesnet.cz 
-  ClearSea Dial String: ZZ-shongo-fq3sqi@cs.cesnet.cz 
- 
-Pokud nemáte videokonerečního klienta, tak je dispozici Lifesize 
-Clearsea pro Windows, MacOSX a mobilní platformy včetně návodu na 
-https://​vidcon.cesnet.cz/​videokonference/​regswklient 
-Pro dosažení místnosti můžete použít v guest módu (bez přihlášení) 
-ClearSea Dial String, ale vyplňte prosím své jméno. 
Poslední úprava:: 2017/02/10 07:02