cs:idm_2015

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:idm_2015 [2015/11/28 22:07]
Jiří Bořík [Program]
cs:idm_2015 [2015/11/30 11:34]
Jiří Bořík [Program]
Řádek 19: Řádek 19:
  
   * Pavel Poláček, UJEP: {{:​cs:​2015_idm_ujep.pdf|UJEP - včera, dnes a zítra}}   * Pavel Poláček, UJEP: {{:​cs:​2015_idm_ujep.pdf|UJEP - včera, dnes a zítra}}
-  * Michal Voců, UK: Správa osob na UK+  * Michal Voců, UK: {{:​cs:​sprava_uzivatelu_uk.pdf|Správa osob na UK}}
   * Jan Marek, JČU: {{:​cs:​idm-ju.pdf|IdM na Jihočeské univerzitě}}   * Jan Marek, JČU: {{:​cs:​idm-ju.pdf|IdM na Jihočeské univerzitě}}
-  * Jan Burian, VŠUP: UMPRUM Identity 2015+  * Jan Burian, VŠUP: ​{{:​cs:​umprum-identity-2015.pdf|UMPRUM Identity 2015}}
   * Slávek Licehammer, MU: {{:​cs:​centralizovana_sprava_identit_a_pristupu_na_sluzby_na_mu.pdf|Centralizovaná správa identit a přístupů na služby na MU}}   * Slávek Licehammer, MU: {{:​cs:​centralizovana_sprava_identit_a_pristupu_na_sluzby_na_mu.pdf|Centralizovaná správa identit a přístupů na služby na MU}}
   * Pavel Jindra, ZČU: {{:​cs:​2015_IdM v prostředí ZČU v Plzni.pdf|Sun IdM v prostředí ZČU v Plzni}}   * Pavel Jindra, ZČU: {{:​cs:​2015_IdM v prostředí ZČU v Plzni.pdf|Sun IdM v prostředí ZČU v Plzni}}
Poslední úprava:: 2017/02/10 07:02