cs:gdpr

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:gdpr [2019/12/16 11:31]
Jan Oppolzer [Právní titul zpracování]
cs:gdpr [2019/12/16 11:32] (aktuální)
Jan Oppolzer [Odkazy]
Řádek 20: Řádek 20:
   * [[https://​simplesamlphp.org/​docs/​stable/​consent:​consent|Consent module]] pro SimpleSAMLphp   * [[https://​simplesamlphp.org/​docs/​stable/​consent:​consent|Consent module]] pro SimpleSAMLphp
   * [[https://​github.com/​mitreid-connect/​OpenID-Connect-Java-Spring-Server/​wiki/​Server-configuration|Consent konfigurace]] MITREid Connect   * [[https://​github.com/​mitreid-connect/​OpenID-Connect-Java-Spring-Server/​wiki/​Server-configuration|Consent konfigurace]] MITREid Connect
-  * požadavky na IdP a SP v kategorii [[cs:​tech:​categories:​rs]][[cs:​tech:​categories:​coco]] ​a [[cs:​tech:​categories:​sirtfi]] +  * požadavky na IdP a SP v kategorii [[.:​tech:​categories:​rs]] ​[[.:​tech:​categories:​coco]]
- +
- +
  
Poslední úprava:: 2019/12/16 11:32