cs:gdpr

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:gdpr [2018/05/24 14:50]
Jiří Bořík
cs:gdpr [2019/12/16 11:32] (aktuální)
Jan Oppolzer [Odkazy]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Federace identit a ochrana ​osobních údajů ======+====== ​Ochrana ​osobních údajů ======
  
-===== Předávání osobních údajů ​ve federaci ​=====+===== Předávání osobních údajů =====
  
-Uživatel federace, který chce využít některou ze služeb zapojených ve federaci, přistoupí nejprve na její stránky. Zde je přesměrován na rozcestník,​ který mu umožní vybrat jeho domovskou organizaci. Přihlášení uživatele pak probíhá v domovské organizaci ​která poté poskytuje vybrané osobní údaje službě. Operátor federace nepřichází do kontaktu s osobními údaji uživatele. ​+Uživatel federace, který chce využít některou ze služeb zapojených ve federaci, přistoupí nejprve na její stránky. Zde je přesměrován na rozcestník,​ který mu umožní vybrat jeho domovskou organizaci. Přihlášení uživatele pak probíhá v domovské organizacikterá poté poskytuje vybrané osobní údaje službě. Operátor federace nepřichází do kontaktu s osobními údaji uživatele. ​
  
-Princip fungování federace popisuje podrobněji [[cs:​about|samostatný článek]]. Další podrobnosti jsou k dispozici také ve [[cs:​policy|federační politice]] nebo v [[cs:​tech:​index|technické sekci]]. Podrobnější informace k ochraně osobních údajů najdete také na [[https://​www.cesnet.cz/​sdruzeni/​ochrana-osobnich-udaju/​|hlavních stránkách sdružení CESNET]].+Princip fungování federace popisuje podrobněji [[.:​about|samostatný článek]]. Další podrobnosti jsou k dispozici také ve [[.:​policy|federační politice]] nebo v [[.:​tech:​index|technické sekci]]. Podrobnější informace k ochraně osobních údajů najdete také na [[https://​www.cesnet.cz/​sdruzeni/​ochrana-osobnich-udaju/​|hlavních stránkách sdružení CESNET]].
  
-IdP (poskytovatel ​identity) má povinnost seznámit uživatele s atributy, které bude vydávat dané službě. V případě, že uživatel nesouhlasí s předáním atributů potřebných pro chod služby, služba nebude poskytnuta. ​SP (poskytovatel ​služby) má povinnost seznámit uživatele s vlastnostmi služby včetně informace, k čemu budou předané osobní údaje použity. ​+Poskytovatel ​identity ​(Identity Provider, IdP) má povinnost seznámit uživatele s atributy ​(= osobními údaji), které bude vydávat dané službě. V případě, že uživatel nesouhlasí s předáním atributů potřebných pro chod služby, služba nebude poskytnuta. ​Poskytovatel ​služby ​(Service Provider, SP) má povinnost seznámit uživatele s vlastnostmi služby včetně informace, k čemu budou předané osobní údaje použity. ​
  
 ===== Právní titul zpracování ===== ===== Právní titul zpracování =====
  
-Předání údajů uživatele se opírá o oprávněný zájem subjektu i zúčastněných organizací v rámci spolupráce vědecké a vzdělávací komunity. Data jsou předávána v minimální nezbytné míře, všechny zúčastněné strany zacházejí s daty eticky a bezpečně. Přijímací stranou je subjekt zapojený převážně do výzkumu nebo vzdělávání. Toto určují podmínky členství ve federaci a např. kategorie [[cs:​tech:​categories:​rs]],  ​[[cs:​tech:​categories:​coco]] ​a [[cs:​tech:​categories:​sirtfi]])+Předání údajů uživatele se opírá o oprávněný zájem subjektu i zúčastněných organizací v rámci spolupráce vědecké a vzdělávací komunity. Data jsou předávána v minimální nezbytné míře, všechny zúčastněné strany zacházejí s daty eticky a bezpečně. Přijímací stranou je subjekt zapojený převážně do výzkumu nebo vzdělávání. Toto určují podmínky členství ve federaci a např. kategorie [[.:​tech:​categories:​rs]] ​[[.:​tech:​categories:​coco]]. 
 Uživatel je seznámen s předávanými osobními údaji a způsobem jejich použití. Pokud uživatel nesouhlasí s takovým způsobem zpracování údajů, služba mu nebude poskytnuta. Uživatel je seznámen s předávanými osobními údaji a způsobem jejich použití. Pokud uživatel nesouhlasí s takovým způsobem zpracování údajů, služba mu nebude poskytnuta.
- 
  
 ===== Odkazy ===== ===== Odkazy =====
Řádek 20: Řádek 20:
   * [[https://​simplesamlphp.org/​docs/​stable/​consent:​consent|Consent module]] pro SimpleSAMLphp   * [[https://​simplesamlphp.org/​docs/​stable/​consent:​consent|Consent module]] pro SimpleSAMLphp
   * [[https://​github.com/​mitreid-connect/​OpenID-Connect-Java-Spring-Server/​wiki/​Server-configuration|Consent konfigurace]] MITREid Connect   * [[https://​github.com/​mitreid-connect/​OpenID-Connect-Java-Spring-Server/​wiki/​Server-configuration|Consent konfigurace]] MITREid Connect
-  * požadavky na IdP a SP v kategorii [[cs:​tech:​categories:​rs]][[cs:​tech:​categories:​coco]] ​a [[cs:​tech:​categories:​sirtfi]] +  * požadavky na IdP a SP v kategorii [[.:​tech:​categories:​rs]] ​[[.:​tech:​categories:​coco]]
- +
- +
  
Poslední úprava:: 2018/05/24 14:50