cs:gdpr

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:gdpr [2018/05/24 14:50]
Jiří Bořík
cs:gdpr [2018/05/24 14:50]
Jiří Bořík
Řádek 5: Řádek 5:
 Uživatel federace, který chce využít některou ze služeb zapojených ve federaci, přistoupí nejprve na její stránky. Zde je přesměrován na rozcestník,​ který mu umožní vybrat jeho domovskou organizaci. Přihlášení uživatele pak probíhá v domovské organizaci a která poté poskytuje vybrané osobní údaje službě. Operátor federace nepřichází do kontaktu s osobními údaji uživatele. ​ Uživatel federace, který chce využít některou ze služeb zapojených ve federaci, přistoupí nejprve na její stránky. Zde je přesměrován na rozcestník,​ který mu umožní vybrat jeho domovskou organizaci. Přihlášení uživatele pak probíhá v domovské organizaci a která poté poskytuje vybrané osobní údaje službě. Operátor federace nepřichází do kontaktu s osobními údaji uživatele. ​
  
-Princip fungování federace popisuje podrobněji [[cs:​about|samostatný článek]]. Další podrobnosti jsou k dispozici také ve [[cs:​policy|federační politice]] nebo v [[cs:​tech:​index|technické sekci]]. Podrobnější informace k ochraně osobních údajů najdete také na hlavních stránkách ​[[https://​www.cesnet.cz/​sdruzeni/​ochrana-osobnich-udaju/​|sdružení CESNET]].+Princip fungování federace popisuje podrobněji [[cs:​about|samostatný článek]]. Další podrobnosti jsou k dispozici také ve [[cs:​policy|federační politice]] nebo v [[cs:​tech:​index|technické sekci]]. Podrobnější informace k ochraně osobních údajů najdete také na [[https://​www.cesnet.cz/​sdruzeni/​ochrana-osobnich-udaju/​|hlavních stránkách ​sdružení CESNET]].
  
 IdP (poskytovatel identity) má povinnost seznámit uživatele s atributy, které bude vydávat dané službě. V případě, že uživatel nesouhlasí s předáním atributů potřebných pro chod služby, služba nebude poskytnuta. SP (poskytovatel služby) má povinnost seznámit uživatele s vlastnostmi služby včetně informace, k čemu budou předané osobní údaje použity. ​ IdP (poskytovatel identity) má povinnost seznámit uživatele s atributy, které bude vydávat dané službě. V případě, že uživatel nesouhlasí s předáním atributů potřebných pro chod služby, služba nebude poskytnuta. SP (poskytovatel služby) má povinnost seznámit uživatele s vlastnostmi služby včetně informace, k čemu budou předané osobní údaje použity. ​
Poslední úprava:: 2019/12/16 11:32