cs:cztestfed:wayf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:cztestfed:wayf [2017/02/10 07:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== czTestFed - WAYF ====== 
-  
-===== Co je WAYF? ===== 
  
-WAYF je zkratka z anglického **W**here **A**re **Y**ou **F**rom a označuje službu, která zjišťuje domovskou organizaci uživatele. Když chce uživatel přistoupit k chráněnému zdroji, příslušná služba (Service Provider, SP) potřebuje uživatele ověřit a musí ho přesměrovat na přihlašovací stránku jeho domovské organizace. Pokud služba nedisponuje mechanismy, jak zjistit domovskou organizaci uživatele, přesměruje ho právě na tzv. WAYF stránku, kde může uživatel svou domovskou organizaci zvolit. Uživatel je pak přesměrován k přihlašovací stránce domovské organizace a může provést autentizaci. 
- 
-===== czTestFed WAYF ===== 
- 
-WAYF služba federace czTestFed dovoluje uživateli uložit volbu domovské organizace pomocí cookie v prohlížeči. Při dalším přihlášení pak uživatel nemusí opětovně provádět volbu domovské organizace a je automaticky přesměrován. Nastavení je možné uložit pro danou relaci prohlížeče (trvá do ukončení prohlížeče) nebo nastálo. V obou případech je možné aktuálně uloženou volbu zrušit na adrese: 
- 
-https://​ds.eduid.cz/​wayf-cztestfed/​ 
Last modified:: 2017/02/10 07:02