cs:cztestfed:wayf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:cztestfed:wayf [2016/02/03 10:56]
Jan Oppolzer [czTestFed WAYF] oprava překlepu
cs:cztestfed:wayf [2017/02/10 07:02] (current)
Line 9: Line 9:
 WAYF služba federace czTestFed dovoluje uživateli uložit volbu domovské organizace pomocí cookie v prohlížeči. Při dalším přihlášení pak uživatel nemusí opětovně provádět volbu domovské organizace a je automaticky přesměrován. Nastavení je možné uložit pro danou relaci prohlížeče (trvá do ukončení prohlížeče) nebo nastálo. V obou případech je možné aktuálně uloženou volbu zrušit na adrese: WAYF služba federace czTestFed dovoluje uživateli uložit volbu domovské organizace pomocí cookie v prohlížeči. Při dalším přihlášení pak uživatel nemusí opětovně provádět volbu domovské organizace a je automaticky přesměrován. Nastavení je možné uložit pro danou relaci prohlížeče (trvá do ukončení prohlížeče) nebo nastálo. V obou případech je možné aktuálně uloženou volbu zrušit na adrese:
  
-https://www.eduid.cz/​cztestfed/wayf/+https://ds.eduid.cz/wayf-cztestfed/
Last modified:: 2017/02/10 07:02