cs:cztestfed:policy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:cztestfed:policy [2016/02/03 10:46]
Jan Oppolzer zvýraznění, že federace není určena na produkční použití
cs:cztestfed:policy [2017/02/10 07:02] (current)
Line 3: Line 3:
 Politika federace czTestFed teprve vzniká a je pravděpodobné,​ že bude v blízké době docházet k častým změnám. Politika federace czTestFed teprve vzniká a je pravděpodobné,​ že bude v blízké době docházet k častým změnám.
  
-  * Federace czTestFed je určena především k testování software podporující federativní přístup k identitám. Její účel je ověřit technické řešení na bázi Shibboleth infrastruktury.+  * Federace czTestFed je určena především k **testování software** podporující federativní přístup k identitám. Její účel je ověřit technické řešení na bázi Shibboleth infrastruktury.
  
-  * **Federace není určena k běžnému provozu aplikací. Nedoporučuje se využívat federaci pro přístup k cenným privátním informacím.**+  * **Federace není určena k běžnému provozu aplikací.** Nedoporučuje se využívat federaci pro přístup k cenným privátním informacím.
  
-  * Federace se neopírá o žádné dohody a smlouvy mezi organizacemi.+  * Federace se neopírá o **žádné dohody a smlouvy** mezi organizacemi.
  
-  * Vzhledem k testovací povaze federace, nelze spoléhat na pravost informací pocházející z IdP komponent (identity, atributy).+  * Vzhledem k testovací povaze federace, ​**nelze spoléhat na pravost informací pocházející z IdP** komponent (identity, atributy).
  
-  * Z různých důvodů může být federace nebo její část na delší dobu mimo provoz.+  * Z různých důvodů ​**může být** federace nebo její část na delší dobu **mimo provoz**.
  
   * Pro připojení do federace czTestFed není potřeba mít (narozdíl od federace eduID.cz) podepsaný žádný dokument, ani certifikát (od TCS nebo CESNET CA) pro poslání metadat "​podepsaným e-mailem"​.   * Pro připojení do federace czTestFed není potřeba mít (narozdíl od federace eduID.cz) podepsaný žádný dokument, ani certifikát (od TCS nebo CESNET CA) pro poslání metadat "​podepsaným e-mailem"​.
 +
 +  * Registrace se provádí v systému [[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​jagger|JAGGER]].
  
Last modified:: 2017/02/10 07:02