cs:cztestfed:index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:cztestfed:index [2019/07/10 11:51]
Jan Oppolzer +[Shibboleth SP 2.6]
cs:cztestfed:index [2020/02/14 16:18]
Jan Oppolzer [Testovací federace czTestFed] +zrušení k 31. 3. 2020
Line 1: Line 1:
 ====== Testovací federace czTestFed ====== ====== Testovací federace czTestFed ======
 +
 +<WRAP center important 100%>
 +**Provoz testovací federace //​czTestFed//​ bude k 31. březnu 2020 ukončen!**
 +</​WRAP>​
   ​   ​
 Vítejte na stránkách určené k podpoře testovací federace identit [[cs:​cztestfed:​index]]. Formou wiki portálu se budeme snažit postupně shromažďovat užitečné znalosti - informace o provozu federace, návody na instalaci a konfiguraci komponent, odkazy na relevantní zdroje a související informace. Vítejte na stránkách určené k podpoře testovací federace identit [[cs:​cztestfed:​index]]. Formou wiki portálu se budeme snažit postupně shromažďovat užitečné znalosti - informace o provozu federace, návody na instalaci a konfiguraci komponent, odkazy na relevantní zdroje a související informace.
Line 18: Line 22:
   * **Testovací SP:** https://​attributes.eduid.cz/​ (tlačítko "​Přihlásit se (czTestFed)"​)   * **Testovací SP:** https://​attributes.eduid.cz/​ (tlačítko "​Přihlásit se (czTestFed)"​)
  
-====== Shibboleth SP 2.6 ====== +====== Konfigurace SP ====== 
-====== ​SimpleSAMLphp ​======+ 
 +===== Shibboleth SP 2.6 ===== 
 + 
 +<code xml> 
 +<!-- Autentizace vůči IdP vybranému z WAYF/DS --> 
 +<SSO discoveryProtocol="​SAMLDS"​ discoveryURL="​https://​ds.eduid.cz/​wayf-cztestfed/">​ 
 +    SAML2 SAML1 
 +</​SSO>​ 
 +</​code>​ 
 + 
 +<code xml> 
 +<!-- Metadata (testovací) federace czTestFed -->​  ​ 
 +<​​MetadataProvider type="​​XML"​​ uri="​​https://​​metadata.eduid.cz/​​entities/​​cztestfed"​​  
 +    backingFilePath="​​cztestfed.xml"​​ reloadInterval="​​600">​​  
 +    <​​MetadataFilter type="​​Signature"​​ certificate="​​metadata.eduid.cz.crt.pem"/>​ 
 +</​​MetadataProvider>​​ 
 +</​code>​ 
 + 
 +===== SimpleSAMLphp ​=====
  
 <code bash> <code bash>
Line 133: Line 155:
 ); );
 </​code>​ </​code>​
- 
Last modified:: 2020/02/14 16:18