cs:about

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:about [2019/12/16 11:44]
Jan Oppolzer [Moderní přístup (s federací identit)]
cs:about [2019/12/16 11:45] (aktuální)
Jan Oppolzer [Moderní přístup (s federací identit)]
Řádek 41: Řádek 41:
 == Nevýhody pro provozovatele služeb == == Nevýhody pro provozovatele služeb ==
  
-Pod technickým zázemím pro provozovatele služeb máme na mysli software nazývaný //​poskytovatel služby// (Service Provider, SP) jako např. [[https://​wiki.shibboleth.net/​confluence/​display/​SP3/Home|Shibboleth SP]] nebo [[https://​simplesamlphp.org/​samlsp|SimpleSAMLphp v konfiguraci SP]], který zajišťuje vše potřebné, aby se uživatelé mohli hlásit ke službám.+Pod technickým zázemím pro provozovatele služeb máme na mysli software nazývaný //​poskytovatel služby// (Service Provider, SP) jako např. [[https://​wiki.shibboleth.net/​confluence/​display/​SP3|Shibboleth SP]] nebo [[https://​simplesamlphp.org/​samlsp|SimpleSAMLphp v konfiguraci SP]], který zajišťuje vše potřebné, aby se uživatelé mohli hlásit ke službám.
  
 == Nevýhody pro organizace == == Nevýhody pro organizace ==
Poslední úprava:: 2019/12/16 11:45