cs:members

Členové

Poskytovatelé identit (IdP)

Akademie múzických umění v Praze
Identity Provider pro zaměstnance a studenty Akademie múzických umění v Praze.

Archeologický ústav AV ČR, Brno
Identity Provider pro zaměstnance IARB AV ČR.

Archeologický ústav AV ČR, Praha
Identity Provider pro zaměstnance ARÚP AV ČR.

Astronomický ústav Akademie věd České Republiky
Identity Provider pro zaměstnance Astronomického ústavu Akademie věd České Republiky.

BBMRI-ERIC
Identity Provider BBMRI-ERIC.

Biofyzikální ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance BFÚ AV ČR.

Biologické centrum AV ČR, AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance BC AV ČR.

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Identity Provider pro zaměstnance BTÚ AV ČR.

Botanický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance BÚ AV ČR.

CESNET
Identity Provider pro zaměstnance CESNETu.

Česká zemědělská univerzita v Praze
Identity Provider pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

České vysoké učení technické v Praze
Identity Provider pro ČVUT v Praze.

Fakultní nemocnice Brno
Identity Provider pro zaměstnance Fakultní nemocnice Brno.

Fakultní Nemocnice Hradec Králové
FNHK Identity Provider (IdP) je služba poskytovaná uživatelům Fakultní Nemocnice Hradec Králové.

Fakultní nemocnice Ostrava
Identity Provider pro zaměstnance Fakultní nemocnice Ostrava.

Fakultní nemocnice Plzeň
Identity Provider pro zaměstnance Fakultní nemocnice Plzeň.

Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Identity Provider pro zaměstnance FZÚ AV ČR.

Fyziologický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance FGÚ AV ČR.

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Identity Provider pro zaměstnance GFÚ AV ČR.

Geologický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance GLÚ AV ČR.

Historický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance HÚ AV ČR.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Identity Provider pro zaměstnance a studenty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Identity Provider pro JČU v Českých Budějovicích.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

Knihovna AV ČR, v. v. i.
Identity Provider pro registrované čtenáře Knihovny AV ČR, v. v. i.

Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Krajská knihovna v Pardubicích
Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Krajské knihovny v Pardubicích.

Krajská knihovna Vysočiny
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Krajské knihovny Vysočiny.

Krajská vědecká knihovna Liberec
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Krajské vědecké knihovny Liberec.

Masarykova univerzita
Identity Provider pro MU.

Matematický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance MÚ AV ČR.

Mendelova univerzita v Brně
Poskytovatel identity Mendelovy univerzity v Brně.

Městská knihovna Česká Třebová
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Česká Třebová.

Městská knihovna Chodov
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Chodov.

Městská knihovna Kutná Hora
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Kutná Hora.

Městská knihovna Tábor
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Tábor.

Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Ústí nad Orlicí.

Městská knihovna v Praze
Identity Provider pro registrované uživatele Městské knihovny v Praze.

Městská knihovna v Přerově
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny v Přerově.

Mikrobiologický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance MBÚ AV ČR.

mojeID
Poskytovatel identity mojeID.

Moravská zemská knihovna
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Moravské zemské knihovny.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Národní knihovna České republiky
Identity provider pro zaměstnance Národní knihovnu České republiky.

Národní lékařská knihovna - Medvik
Identity Provider pro uživatele systému Medvik.

Národní muzeum
Identity Provider pro zaměstnance Národního muzea.

Národní technická knihovna
Identity Provider pro Národní technickou knihovnu v Praze.

Nemocnice Jihlava, p.o.
Identity Provider pro zaměstnance Nemocnice Jihlava, p.o.

Nemocnice Třebíč, p.o.
Identity Provider pro zaměstnance Nemocnice Třebíč, p.o.

Ostravská univerzita
Identity Provider pro Ostravskou univerzitu.

Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Identity Provider pro zaměstnance PSÚ AV ČR.

Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO)
Poskytovatel identit (IdP) pro pracovníky výzkumného centra RECAMO v Brně.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Slezská univerzita v Opavě
Identity Provider pro zaměstnance a studenty Slezské univerzity v Opavě.

Sociologický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance SOÚ AV ČR.

Středisko společných činností AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance SSČ AV ČR.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Technická univerzita v Liberci
Identity Provider pro Technickou univerzitu v Liberci.

Univerzita Hradec Králové
Identity Provider pro Univerzitu Hradec Králové.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Identity Provider pro zaměstnance UJAK.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Identity Provider pro UJEP v Ústí nad Labem.

Univerzita Karlova
Identity Provider pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy.

Univerzita Obrany
Identity provider Univerzity Obrany.

Univerzita Palackého v Olomouci
Identity Provider pro zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci.

Univerzita Pardubice
Identity Provider pro Univerzitu Pardubice.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Identity Provider pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.

Ústav biologie obratlovců AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚBO AV ČR.

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i
Identity Provider pro zaměstnance ÚDU AV ČR.

Ústav experimentální botaniky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance UEB AV ČR.

Ústav fotoniky a elektroniky, Akademie věd ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚFE AV ČR.

Ústav fyziky materiálů AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚFM AV ČR.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚFP AV ČR.

Ústav geoniky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚGN AV ČR.

Ústav chemických procesů AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚCHP AV ČR.

Ústav informatiky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance UI AV ČR.

Ústav jaderné fyziky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚJF AV ČR.

Ústav mezinárodních vztahů
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře knihovny Ústavu mezinárodních vztahů.

Ústav molekulární genetiky AV ČR
Poskytovatel identity pro zaměstnance ÚMG AV ČR.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚOCHB AV ČR.

Ústav přístrojové techniky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚPT AV ČR.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance USMH.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚTAM AV ČR.

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚTIA AV ČR.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Identity Provider pro zaměstnance ÚVGZ AV ČR.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚŽFG AV ČR.

Vědecká knihovna v Olomouci
Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Vědecké knihovny v Olomouci.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Identity Provider pro zaměstnance a studenty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Identity Provider pro zaměstnance a studenty VŠB-TUO.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Poskytovatel identit (IdP) pro Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Vysoká škola chemicko-technologická Praze
Identity Provider pro zaměstnance a studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Identity Provider pro zaměstnance Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Vysoké učení technické v Brně
Identity Provider pro zaměstnance a studenty Vysokého učení technického v Brně.

Výzkumný ústav potravinářský Praha
Identity Provider pro zaměstnance Výzkumného ústavu potravinářského Praha.

Západočeská univerzita v Plzni
Identity Provider pro studenty a zaměstance Západočeské univerzity v Plzni.

V přípravě

Poskytovatelé služeb (SP)

eduGAIN - vybrané služby

Univerzita Karlova

Service Provideři na Univerzitě Karlově přístupné nyní pouze pro studenty UK, zaměstnance UK a zaměstnance společných pracovišť AV ČR a UK.

Poslední úprava: 2017/10/16 17:30